รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (2)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 ทอ4010000 ท่อระบายน้ำคอนกรีตกลม 100 วง 200.00 บาท
2 ทล210210200 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเหลี่ยม 100 วง 35,000.00 บาท
* สกุลเงิน บาท