รายละเอียดกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงปุนเขตรุ่งเรือง

Rongpongkhetrungruang. Ltd. Part.

วัสดุก่อสร้าง ปูน หิน ทราย ท่อระบายน้ำ กลม เหลี่ยม เสาเข็ม และรับเหมาก่อสร้าง

สินค้าทั้งหมด

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเหลี่ยม

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเหลี่ยม2.10x2.10x2.00ม.

ท่อระบายน้ำคอนกรีตกลม

ท่อระบายน้ำคอนกรีตกลม

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงปุนเขตรุ่งเรือง

152/2 หมู่ 5 ต.รางหวาย อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71170